Användarvillkor MittBolån

Ladda ner

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Compricer/MittBolån är en kreditförmedlare som tillhandahåller en jämförelsetjänst där du kan jämföra bolån och villkor hos de banker och kreditgivare som MittBolån samarbetar med (“Tjänsten”). För att du ska kunna använda dig av Tjänsten krävs det att du accepterar dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”), är minst 18 år gammal och är bosatt i Sverige.

Tjänsten tillhandahålls av Compricer AB under varumärket MittBolån, org. nummer 556655-5727 (“MittBolån”, “Compricer” “vi” eller “oss”) som är ett bolag inom Schibsted Media Group (“Schibsted”). Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibsted Media Group. Mer information om Schibsted Media Group och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: http://www.schibsted.com.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

OM TJÄNSTEN

MittBolån erbjuder en kostnadsfri jämförelsetjänst där du genom en ansökan kan få erbjudanden om bolån från flera banker. På så sätt kan du jämföra räntevillkor från flera aktörer och välja det alternativ som passar dig bäst. Du kan använda dig av Tjänsten när du vill omförhandla ditt existerande bolån eller när du önskar ta ett nytt bolån. Fördelen med att använda MittBolåns Tjänst istället för att jämföra direkt hos bankerna är att det då endast tas en kreditupplysning istället för flera och din kreditvärdighet bevaras. Vårt formulär fungerar som en intresseanmälan och du förbinder dig inte till att ta ett bolån genom att fylla i den. Ingen kreditupplysning tas innan vi pratat med dig och du givit samtycke till detta per telefon.

FÖRHANDSINFORMATION I ENLIGHET MED KONSUMENTKREDITLAGEN

En kreditförmedlare av bostadskrediter ska i rimlig tid innan kreditförmedlingen inleds, i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form, informera konsumenten om särskilda uppgifter enligt konsumentkreditlagen. Genom att klicka på knappen “ladda ner” erbjuds du möjlighet att spara informationen i varaktig form.

 1. Om kreditförmedlaren

  Compricer AB, org. nummer 556655-5727, 105 17 Stockholm. Du kan även nå oss på kundservice@mittbolan.se.

 2. Register

  Compricer står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att driva konsumentkreditinstitut i enlighet med lagen (2014:75) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Compricers tillstånd går att kontrollera på fi.se.

 3. Samarbetspartners

  De kreditgivare som MittBolån samarbetar med är Skandiabanken, SBAB, Ålandsbanken, Marginalen och Bluestep, Nordax och Hypoteket.

 4. Rådgivning

  MittBolån erbjuder en kreditförmedlingstjänst där rådgivning inte ingår.

 5. Ansvarsförsäkring

  Vi har en ansvarsförsäkring som omfattar skadeståndsskyldighet på grund av fel eller försummelse vid MittBolåns kreditförmedling av bolån, enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada är 450 000 euro och den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 750 000 euro. Skulle du drabbas av skada eller ekonomisk förlust där du anser att MittBolån har vållat detta, har du möjligt att rikta krav direkt mot vårt försäkringsbolag om du inte får ersättning från MittBolån. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta MittBolån om detta inom skälig tid från det att du märkt att en skada uppkommit. Rätten till skadestånd förfaller om inte talan väcks till vårt försäkringsbolag senast inom tio år från förmedlingstillfället.

  Ansvarsförsäkringen är tecknad hos: International Insurance Company of Hannover SE, org.nr. HRB 211924,Sverige filial genom Svedea AB, org. nr. 556786-1678, c/o Svedea AB, Box 3489, 103 69 Stockholm, tel: 0771-160 199, e-post: kundnavet@svedea.se.

 6. Klagomålsinformation

  Dina synpunkter är viktiga för oss och om MittBolån inte motsvarar dina förväntningar vill vi gärna veta det. Om du har klagomål kan du i första hand vända till vår kundtjänst på telefon 0771-190 190 eller kundservice@mittbolan.se. Om du vill att en överordnad instans prövar ditt klagomål kan du skriva till MittBolåns klagomålsansvarig på mailadressen klagomal@mittbolan.se eller skicka brev till postadressen MittBolån klagomålsansvarig, Blekholmsgatan 18, 105 17, Stockholm. Vi återkommer inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

  Om du inte är nöjd efter att MittBolån prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

  Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225800, lämnar avgiftsfri vägledning. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol.

  Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för konsumentkreditinstitut) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar dock upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

 7. Kostnader

  MittBolåns tjänster är gratis för dig som konsument.

 8. Rörlig ersättning

  MittBolån tar betalt av de kreditgivare vi samarbetar med när vi lyckas med en kreditförmedling. Det innebär att om du väljer att gå vidare med ett bolån som vi har tagit fram åt dig så får MittBolån en rörlig ersättning från kreditgivaren du valt.

  Ersättningen vi får kan variera beroende på vilken kreditgivare du väljer. Den rörliga ersättningen är dessutom beroende av dina privatekonomiska förutsättningar och går därför inte att fastställa i förhand. Om du väljer att gå vidare med ett bolån hos Skandiabanken, SBAB, Ålandsbanken, Marginalen, Nordax eller Hypoteket kommer ersättningen MittBolån får, att redovisas i ett standardiserat EU-faktablad som du får ta del av innan avtalstecknande. Om du väljer att gå vidare med ett bolån hos Bluestep, kommer ersättningen MittBolån får, att redovisas i en e-postbekräftelse som du får ta del av innan avtalstecknande.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi, eller våra licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med oss genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsten.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

Compricer AB
Org. nr 556655-5727
105 17 Stockholm
E-postadress: kundservice@mittbolan.se
Telefon: 0771 - 190 190

Senast uppdaterad: september 2017

Vi hjälper dig med ditt bolån

Fyll i ansökan