Bolåneräntor – Här hittar du allt du behöver veta om boräntorna

Hitta bästa bolåneräntan

Bankernas bolåneräntor ändras kontinuerligt och det kan vara tidskrävande att hålla sig uppdaterad om de senaste förändringarna. Eftersom räntan påverkar din slutgiltiga lånekostnad per månad är det viktigt att du gör rätt val för hur du väljer att betala av din ränta.

Bolåneräntorna skiljer sig åt beroende på vilken bank du har och dina förutsättningar. Flera faktorer påverkar boräntan. En faktor som påverkar är reporäntan som Riksbanken sätter. Bankerna är dock fria att sätta vilka räntor som de vill. För att attrahera fler kunder kan bankerna välja att sänka sina boräntor. Bankerna själva menar också att kapitaltäckningskrav, regleringar och en alltmer globaliserad kapitalmarknad påverkar boräntorna och minskar kopplingen till reporäntan.

Lägsta boräntan

För att få den lägsta boräntan är det därför viktigt att vara medveten om vilka alternativ du har. Det är exempelvis bra att förstå skillnaden mellan rörlig ränta och bunden ränta.

Mittbolåns genomsnittsräntor

Månad %
Mars 1.47%
Februari 1.51%
Januari 1.4%

Rörlig bolåneränta

Den rörliga boräntan justeras var tredje månad utefter aktuell räntesats. Att ha rörlig ränta är vanligtvis något billigare eftersom långivaren inte behöver ha lika stor säkerhetsmarginal. Rörlig boränta är att föredra om din ekonomi har goda marginaler, eftersom du enklare kan hantera en eventuell räntehöjning.

Bunden bolåneränta

Den bundna bolåneräntan står oförändrad under bindningstiden. Du kan själv välja hur lång tid du vill att räntan ska vara bunden (1-10 år) och under den tiden står räntan still oavsett yttre omständigheter. En fördel med bunden ränta är att du under en längre tid är medveten om lånets kostnader. Om man väljer att lösa ett bundet lån i förtid tar banken ut en ränteskillnadsersättning, en kompensation från låntagare till långivare för den förlust som långivaren gör på grund av att lånet löses i förtid.

Vilken boränta bör du välja?

Du kan välja att fördela lånet på både rörlig och bunden bolåneränta, till exempel kan du ha halva lånet på rörlig ränta medan andra halvan är bunden. Glöm inte att ha koll på den effektiva räntan, alltså samtliga kostnader för bolånet och inte bara bolåneräntan.

Mittbolån hjälper dig till den bästa bolåneräntan

MittBolåns kunniga bolånehandläggare hjälper dig till den bästa möjliga bolåneräntan. Välkommen att kontakta oss!

Vi hjälper dig gärna!

Vi hjälper dig med ditt bolån

Fyll i ansökan