MittBolåns klagomålhantering

Vi på MittBolån vill att våra kunder ska vara nöjda med vår tjänst. Om något blivit fel vill vi gärna veta det. Vi ser dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att förbättra och utveckla vår tjänst.

Klagomål kan framföras via kundservice

Om du är missnöjd med hur vi hanterat ditt ärende är det bra om du i första hand vänder dig till den handläggaren som du haft kontakt med.
Telefon: 0771-190 190

Kontakt med klagomålsansvarig

Om du vill att en överordnad på MittBolån ska pröva ditt ärende kan du maila eller skriva ett brev. Vi återkommer inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

E-post: klagomal@mittbolan.se

Adress brev
MittBolån Klagomålsansvarig
Blekholmsgatan 18
105 17 Stockholm

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd efter att MittBolån hanterat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Deras uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag och lämna en rekommendation om hur tvisten bör lösas.
Webbadress: www.arn.se

Fler instanser

Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225800, lämnar avgiftsfri vägledning. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för konsumentkreditinstitut) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar dock upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

Vi hjälper dig med ditt bolån

Fyll i ansökan